Minulý týden zveřejnila Mezinárodní rada pro obiloviny své současné předpovědi globální situace v zásobování na trhu s obilovinami.

Celková produkce za hospodářský rok 2019/20 se ve srovnání se zprávou z předchozího měsíce se  zvýšila o 11 milionů tun na 2,159 miliard tun. Hlavním důvodem je vyšší výnos kukuřice  v USA, která při 342 milionech tun bude o 7% pod úrovní předchozího roku. Tato čísla však ovlivňuje  nejistota, protože mnoho účastníků trhu stále očekává, že v příští zprávě USDA dojde k revizi americké výměry směrem dolů, a tedy k odpovídajícímu snížení produkce. Ale i při současných počtech klesnou konečné zásoby  s 598 miliony t na 4leté minimum.

Globální konečné zásoby kukuřice a pšenice byly korigovány směrem nahoru

Celkově se celosvětová sklizeň kukuřice odhaduje na 1,1 miliardy tun. To odpovídá nárůstu o 8 milionů t oproti předchozímu měsíci. Při nižší spotřebě 1,139 miliard tun se konečné zásoby zvýší na 284 milionů tun. To by bylo o 11 milionů t více než minulý měsíc, ale nejméně o 40 milionů t méně než v předchozím roce.

Zásoba pšenice je pohodovější.  Odborníci očekávají, že celosvětová produkce pšenice vzroste na 764 milionů tun, což je nárůst o 1 milion tun oproti  předchozímu  měsíci. Ve srovnání s předchozím rokem,  by to byl nárůst o více než 31 milionů t. Při spotřebě 758 milionů tun vzrostou konečné zásoby na 271 milionů tun. To odpovídá nárůstu o 6 milionů tun za poslední finanční rok a znamenalo by to rekordní úroveň.

Méně fazolí se očekává

Očekává se snížení konečných zásob u sójových bobů. V minulém hospodářském roce vyústila vysoká produkce 363 milionů tun do konečných zásob 55 milionů tun. V běžném roce se však vzhledem k menší výměře v USA a nižším výnosům předpokládá pouze objem sklizně 344 milionů t. Při spotřebě 358 milionů tun,  by to mělo za následek celkovou konečnou inventuru 41 milionů tun. Tato skutečnost zpočátku pomohla kursům řepky stát se poněkud stabilní. Nejistota spojená s obchodní krizí však stále může způsobit překvapení.

IGC 19. srpna Produkce milionů t Spotřeba milionů tun Konečné zásoby milionů t
celkově 2159 2186 598
pšenice 764 758 271
kukuřice 1100 1139 284
sója 344 358 41

Zdroj: Mezinárodní rada pro obiloviny, Zpráva o trhu s obilím, všechny informace bez záruky!