Po vzestupu cen posledních několika dnů,  klesly ceny pšenice jak na CBoT,  tak na Matifu. Zdá se,  že údaje z  USDA byly zpracovány a důraz je kladen opět  na počasí v pěstitelských oblastech USA, kde  slábnou obavy z vysokých teplot  a sucha. Ani zprávy,  že společnost  IKAR opět snížila očekávání ruské sklizně na 76,5 milionu t,  kvůli neuspokojivým výnosům.  A že egyptský GASC poskytl  další poptávku, nemohly ceny převést do ziskové zóny.

V hlavní pěstební  zemi EU,  ve Francii, stále existují zprávy o velmi odlišných výnosech. Postup sklizně je na úrovni  10% a  podíl dobrých / vynikajících rostlin  byl snížen o 1% na  úroveň 55%. V souvislosti s menší výměrou nyní pozorovatelé trhu předpokládají, že sklizeň by mohla klesnout na  4leté minimum.

V Německu déšť odložil začátek sklizně až na konec  července a začátek srpna.  Jen  teplé a suché počasí může podpořit začátek sklizně. Vlivem slabších tržních cen,  opět klesly ceny některých parit na fyzickém  trhu.  Pšenice B  Hamburg klesla  zpět na 197 EUR / t, ale také pšenice krmná  Südoldenburg stagnovala na 203 EUR / t.