Déšť přišel do Evropy a pokles cen se zastavil. Nyní je otázkou, zda bude  množství dostatečné k tomu, aby  pšenice mohla tuto vláhu dostatečně využít . Faktem je, že doposud bylo jaro v západní Evropě nejsušší za více než 40 let, ale u mnoha  pšenic se všechno může ukázat po těchto dešťových srážkách. Prognostická služba MARS vyhodnotila situaci ještě před začátkem deště a ještě v minulém roce snížila očekávaný výnos o 2,3% na 5,87 t / ha. Zdůrazňuje, že zatím není možné vypracovat konečnou předpověď výnosů. Podle odborníků je suchem  obzvláště zasažena Evropa některé  oblasti na Ukrajině, v Rumunsku a Polsku.

Otázka vývozních omezení v Rusku byla zpočátku zohledněna. Podle pozorovatelů trhu,  byla  kvóta dosažena pouze na papíře a  vývozní aktivity dosud nebyly fyzicky naplněny.

Na fyzickém  trhu nastal klid  před změnou měsíce a prodlouženým víkendem. Stavy cen  pro zboží  zůstaly do značné míry nezměněné oproti předchozímu dni.