Kukuřičná smlouva šla na CBoT s mírným plusem od posledního  obchodního dne. Významný nárůst celosvětových konečných zásob o necelých 5 milionů tun, nemohl způsobit jinou reakci. Tato dodatečné množství kukuřice je však způsobeno rozšířením výroby v Číně a  nejsou dostupná na světovém trhu. Pokud se podíváme na údaje o celosvětové produkci bez Číny, můžeme vidět korekci směrem dolů o přibližně 300 000 t.  Koncové zásoby světové  bez Číny dokonce klesnou o více než 1 milion tun na 99,46 milionů tun. Například Kanada má nižší produkci. Mokré povětrnostní podmínky vedly k nižší sklizni o 13,4 milionu t. Údaje o produkci v USA, Jižní Americe a na Ukrajině zůstaly na úrovni předchozího měsíce.